Yangi turdagi urushlar jamiyatning ruhiy asosini o‘zgartiradi

Zamonaviy urushlar eʼlon qilinmasdan olib boriladi, uning oqibatlari darhol maʼlum bo‘lmaydi. Ammo, natijasi qaytarib bo‘lmas oqibatlarga sabab bo‘ladi.

Birgina misol AQShning Afg‘onistondan chiqib ketish jarayonini keltirish mumkin!

Bunday harakatlar strategik va operatsion maqsadlar, maʼlum bosqichlar hamda amalga oshirish texnologiyalari bilan ajralib turadi.

Bundan tashqari, bu juda nozik texnologiyalar ham odamlarga, ham ommaga taʼsir o‘tkazishga mo‘ljallangan bo‘ladi.