Lotin yozuvidagi yangi qozoq alifbosi Milliy komissiya yig‘ilishida taqdim etildi

Maʼlum qilinishicha, takomillashtirilgan alifbo lotin alifbosining asosiy tizimining 31 ta belgisini o‘z ichiga olgan bo‘lib, qozoq tilining 28 ta tovushini to‘liq qamrab olgan yaʼni qozoq tilining o‘ziga xos tovushlari ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) va g‘ (ğ), sh (ş) diakritik belgilar umlaut (̈), makron (ˉ), sedil (̧), brevis (̌) xalqaro amaliyotda tez-tez ishlatilgan.

Alifbo qozoq tilining yozma amaliyotida mustahkamlangan “bitta tovush – bitta harf” tamoyiliga mos keladi. 2023 yildan 2031 yilgacha yangi alifboga bosqichma-bosqich o‘tish rejalashtirilgan.